Om oss

Foodbroker ble etablert i 2010 og eies nå 100% av DLVRY. Vårt formål er å importere og markedsføre matvarer til det norske dagligvare- og storkjøkkenmarkedet. Selskapets avdelinger innehar bred ekspertise innen import, toll, produktkunnskap og logistikk. Målet vårt er å bruke vår ekspertise til å løfte frem unike produkter og skape konkurransekraft for våre relasjoner. Vi oppnår dette ved å ha en kompakt og kostnadseffektiv organisasjon, samt gjennom tette samarbeid med våre leverandører, produsenter og oppdragsgivere.

Foodbroker: lager; mat