Lagerhotell og 3.parts logistikk

Vi ivaretar på vårt 5 900 kvm store høylager, varemottak, ordreplukk og pakking/klargjøring for transport, for et utvalg oppdragsgivere. Vi er spesielt rettet mot næringsmiddelbransjen med tørr- og  kjølevarer. Våre lagerekspeditører er opplært i håndtering av matsikkerhet. Lageret er godt egnet for effektiv logistikk med personlig håndtering og oppfølging av hver enkelt oppdragsgiver. Vi håndterer også andre mindre lagrings- og logistikkoppdrag.
Ta kontakt med oss for en logistikkprat!

 

6o1a0520 6o1a0628