Om oss

Foodbroker er et privateid selskap som importerer, mellomlagrer, markedsfører og selger matvarer til det norske dagligvare-, faghandel- og storkjøkkenmarkedet. Foodbroker ble etablert i 2010. Eierne er ansatt i selskapet og levende opptatt av kvalitet, og sikker og langsiktig drift.
Selskapets avdelinger innehar bred ekspertise innen import, toll, varekunnskap og logistikk. Vårt mål er å kunne bruke vår ekspertise til å løfte frem unike produkter og skape konkurransekraft for våre relasjoner. Alt i tett samarbeid og etter avtale med våre leverandører, produsenter og våre oppdragsgivere.

 

6o1a0610